Mate-Fin

Scurta Istorie

1896 Descoperirea radioactivitatii

Radioactivitatea - emisia spontană de radiaţie de către un material - a fost descoperită in 1896 de către savantul francez  Antoine Henri Becquerel care a observat în urma unui experiment că sărurile de uraniu emit o radiatie invizibilă, care trece prin hârtie, lemn, sticla etc., iar mai apoi înnegreste hârtia fotografica. De atunci până în zilele noastre au fost aduse progrese remarcabile acestui domeniu, radioactivitatea ducând la obţinerea unor beneficii importanate pentru dezvoltarea sa social-economică, în primul rând producţia de energie, datarea rocilor pentru descifrarea trecutului geologic, aplicaţii în medicină, biologie, agricultură, industrie etc., dar a dat naştere si îngrijorării la scara globală asupra consecinţelor devastatoare ale utilizării militare şi ale accidentelor survenite în funcţionarea centralelor nucleare sau din utilizarea energiei nucleare in alte domenii.

  Antoine Henri Becquerel 

1898 Descoperirea primelor elemente radioactive

Curând dupa descoperirea lui Becqurel, doi chimisti francezi, Marie si Pierre Curie, au meritul de a fi separat pentru prima dată componenţii determinanţi ai radioactivităţii minereului de uraniu, Marie Curie fiind si cea care a inventat termenul de “radioactivitate”. Studiind împreuna obţinerea de uraniu pur din minereuri, soţii Curie descoperă doua noi elemente radioactive, si anume poloniul si radiul. Vor fi necesari 4 ani si 4 tone de minereu procesat pentru izolarea unei cantităţi suficiente din fiecare element pentru a-i determina propietăţile chimice. La 10 decembrie in 1903, Academia de Ştiinţe din Stockholm anunţa atribuirea premiului Nobel pentru Fizică jumătate lui Henri Becquerel şi jumătate soţilor Curie, pentru descoperirile referitoare la radioactivitate.

 

   Marie si Pierre Curie

 

1919 Prima transformare artificială a atomilor

Lord Ernest Rutherford.s, întemeiatorul teoriilor privind structura planetară a atomului, a descoperit ecuaţia exponenţială a procesului de dezintegrare a elementelor radioactive. Bombardând intens nucleul de azot cu radiaţii alfa, el a obţinut oxigen, demonstrând astfel transformarea structurii nucleelor şi atomilor in mod artificial.

 Lord Ernest Rutherford

 

1934 Radioactivitatea artificiala

Pana in 1934 numai elementele radioactive naturale erau cunoscute, însa in anul 1934, Irene si Frederic Joliot au arătat că aluminiul si magneziul pot deveni radioactive dacă sunt bombardate cu particule alfa de la poloniu. Dupa această descoperire a radioactivitatii induse pe o cale artificială, s-a pus problema utilizării unor resurse de particule alfa mai energice tinand seama de bariera de potential a nucleelor. Astfel s-au construit acceleratoarele. Actualmente, radioactivaitatea artificiala, respectiv izotopii radioactivi sunt produsi prin bombardarea cu particule cu sarcina, obtinute cu ajutorul acceleratoarelor la energii convenabile, sau cu neutroni, de cele mai multe ori in reactorul nuclear. Acesta din urma este sursa principala de izotopi radioactivi. In ambele cazuri, izotopul radioactiv este produs printr-o reactie nucleara. Radiatia artificiala este folosita in multe ramuri ale activitatii omenesti. De exemplu, in industrie este folosita pentru controlul proceselor si a calitatii produselor, iar in scop de studiu, este folosita in institute de cercetare si invatamant superior.

   Irene si Frederic Joliot

1942 Primul reactor nuclear.

Cercetător italian Enrico Fermi, recompensat cu Premiul Nobel în 1938, a demonstrat că în toate elementele bombardate cu neutroni au loc transformări ale nucleului. Prin încetinirea neutronilor descoperită de el, a fost posibilă descoperirea fisiunii nucleare (de către Hahn şi Strassmann), conducând la posibilitatea emiterii unor neutroni secundari şi a reacţiei în lant.

Enrico Fermi și Leo Szilard au fost primii care au construit o pilă nucleară și au prezentat o reacție în lanț controlată, pe 2 Decembrie 1942. În 1955 ei și-au împărțit patentul de invenție pentru reactorul nuclear U.S. Patent 2.708.656. Primul reactor nuclear din SUA a fost utilizat pentru a produce plutoniu pentru arma nucleară. Alte reactoare au fost folosite în propulsia navală (submarine, nave militare).

  Enrico Fermi

 

1946 Înfiinţarea Comisiei pentru Energie Atomică a Naţiunilor Unite

 

Comisia pentru Energie Atomică a Naţiunilor Unite (CEANU) (United Nations Atomic Energy Commission) (UNAEC) este primul organism de negociere în problema dezarmării, creat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) la 24 ianuarie 1946.

 

Comisia pentru Energie Atomică a Naţiunilor Unite (CEANU) (United Nations Atomic Energy Commission) (UNAEC) este primul organism de negociere în problema dezarmării, creat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) la 24 ianuarie 1946

 

1956 Inceputul utilizarii comerciale a energiei nucleare

Pe 20 Decembrie 1951, în SUA, a fost generat pentru prima dată curent electric folosind fisiunea nucleară la Reactorul rapid experimental (EBR-1) localizat lângă Arco, statul Idaho. 1956, Octombrie Unitatea 1 de la Calder Hall din Anglia, este dată în funcţiune prima centrală nucleară operată în mod commercial, in timp ce in SUA utilizarea comercială a energeticii nucleare începe cu reactorul prototip(PWR) Yankee Rowe pus în funcțiune de Westinghouse în 1960 și cu reactorul (BWR) Dresden-1 proiectat de General Electric și pus în funcțiune în tot în 1960.Embargoul petrolier din 1973 a dat un puternic impuls energeticii nucleare. Cel mai spectaculos program nuclear a fost cel francez cre totaliza 34 900 MWe. Pe lîngă SUA (20% din producția de electricitate), programe nucleare importante au fost demarate în multe țări europene (Germania, Suedia, Spania, Belgia, Italia, Elveția, Finlanda, Cehia) sau din Asia (Japonia, Coreea de sud).


Vezi toti partenerii
matefin.com CopyRight | All Rights Reserved

Back to Top