Mate-Fin

Legislatie

Norme Radiologice

 

Norme de securitate radiologica (NSR)

Norme de securitate nucleara (NSN)

Norme privind managementul deseurilor radioactive (NDR)

Norme privind pregatirea si atestarea personalului in domeniul nuclear (NPP)

Norme constructii Nucleare (NCN)

 

Legislatie Europeana

 

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93 AL CONSILIULUI din 8 iunie 1993 privind transportul substanțelor radioactive între statele membre

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93

REGULAMENTUL (Euratom) NR. 302/2005 AL COMISIEI din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom

REGULAMENTUL (Euratom) NR. 302/2005

REGULAMENTUL (CE) NR. 1717/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate

REGULAMENTUL (CE) NR. 1717/2006

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 300/2007 AL CONSILIULUI din 19 februarie 2007 de stabilire a unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 300/2007

Regulamentul (CE) NR. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei Nr. 3052/95/CE

REGULAMENTUL (CE) NR 764/2008(pdf)

Punctul de informare despre produse, prevazut in Regulamentul (CE) Nr. 764/2008

Punctul de informare despre produse, prevazut in Regulamentul (CE) Nr. 764/2008

Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului, din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabila si in conditii de siguranta a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive

Directiva 2011/70/EURATOM

Directiva 2009/71/EURATOM a Consiliului, din 25 iunie 2009, de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare

Directiva 2009/71/EURATOM

Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice

Directiva 98/34/CE

Ghid aplicare Directiva 98/34/CE

DIRECTIVA 2003/122/EURATOM A CONSILIULUI din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate și al surselor orfane

DIRECTIVA 2003/122/EURATOM

DIRECTIVA 2008/99/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal

DIRECTIVA 2008/99/CE

DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 decembrie 1990 privind masurile de protectie operationala a lucratorilor externi expusi riscului radiatiilor ionizante in timpul activitatilor desfasurate in zone controlate

DIRECTIVA 90/641/EURATOM

DIRECTIVA 96/29/EURATOM A CONSILIULUI din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante

DIRECTIVA 96/29/EURATOM

 Decizia 2008/312/Euratom a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea si controlul expedierilor de deseuri radioactive si combustibil uzat, prevazut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului

Decizia 2008/312 EURATOM

COMMISSION RECOMMENDATION of 18 December 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation

Recomandare 2004/2/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI din 4 decembrie 2008 privind criteriile aplicabile exportului de deșeuri radioactive și de combustibil uzat în țările terțe

Recomandare 2008/956/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI din 11 februarie 2009 privind implementarea sistemului de evidență contabilă și control al materialelor nucleare de către operatorii instalațiilor nucleare

Recomandare 2009/120/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI din 7 iulie 2009 pentru un sistem sigur și eficace de transmitere a documentelor și a informațiilor privind dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom a Consiliului

Recomandare 2009/527/EURATOM

 RECOMANDAREA COMISIEI din 11 octombrie 2010 privind aplicarea articolului 37 din Tratatul Euratom

Recomandare 2010/635/EURATOM

 

Vezi toti partenerii
matefin.com CopyRight | All Rights Reserved

Back to Top